ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. "Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ (ΑΚ. ΕΤΟΣ: 2022-23)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. "Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ (ΑΚ. ΕΤΟΣ: 2022-23)
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υποβολής ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο" του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.
  • ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ: [1] Θρησκευτικός Τουρισμός, [2] Θεολογία, Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία, [3] Εκκλησία, Διαθρησκειακός Διάλογος και Διεθνείς Σχέσεις
  • ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Δια ζώσης και εξ αποστάσεως.
  • ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ: Ναι / 2,750 ευρώ (750 Χ 3 εξάμηνα διδασκαλίας + 500 ευρώ για το 4ο εξάμηνο/τέλος διπλωματικής εργασίας).
  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου 2022 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://eprotocol.uoa.gr/ του ΕΚΠΑ και σύμφωνα με τους όρους και της προϋποθέσεις της προκήρυξης.
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: +30 210 727 5736 (Αν. Χατζάτογλου), 694 630 3954 (Δ. Αλεξόπουλος).
  • ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

https://eprotocol.uoa.gr/ (σύνδεση με στοιχεία taxisnet) > 05. Aίτηση υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  > Προετοιμασία της Αίτησης > Δικαιολογητικά > Στο περιβάλλον υποβολής του φακέλου της υποψηφιότητάς σας στο https://eprotocol.uoa.gr/, όσα από τα δικαιολογητικά σας δεν ανήκουν στη κατηγορία 1-5 επισυνάπτονται στην κατηγορία 8 (Λοιπά) > Οριστικοποίηση / υποβολή αίτησης.

Δωρεάν λογισμικό για την προετοιμασία και την υποβολή της αίτησής σας (π.χ. μετατροπή εικόνων σε pdf, ενοποίηση πολλών αρχείων pdf σε ένα ενιαίο αρχείο): PDF SHAPER FREE (https://www.pdfshaper.com/download.html).

Δωρεάν εφαρμογή για τη μείωση του βάρους των αρχείων .pdf της υποψηφιότητάς σας: https://www.ilovepdf.com/compress_pdf

ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ. Οι συστατικές επιστολές είναι αποδεκτό να αποστέλλονται με ξεχωριστό μήνυμα από την προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση του/της συντάκτη/τριας της συστατικής επιστολής προς το e-mail του Π.Μ.Σ.: tcw[at]theol.uoa[dot]gr, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο.