Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

Π.Μ.Σ. "Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ"

ΤΟ Π.Μ.Σ. ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και η άρτια κατάρτιση πτυχιούχων, μέσα από την επιστημονική εξειδίκευση και εμβάθυνση σε ιδιαίτερα θέματα με πολυπολιτισμικό και διεπιστημονικό περιεχόμενο, στα ευρύτερα επιστημονικά πεδία του Θρησκευτικού Τουρισμού, της Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας, καθώς και των διαθρησκειακών Διαλόγων και των Διεθνών Σχέσεων, πάντα σε συνάρτηση προς το παγκόσμιο θρησκευτικό φαινόμενο και την ιδιαίτερη σημασία της Ορθόδοξης Παράδοσης μέσα σ’ αυτό. Ιδιαίτερα απευθύνεται σε δραστηριοποιούμενους στη δημόσια σφαίρα, όπως δημοσιογράφους, εκπαιδευτικούς, στελέχη κυβερνητικών και μη οργανισμών, στην άσκηση κοινωνικού έργου, ιερατικής διακονίας, παροχής υπηρεσιών κ.λπ. ή στον επιχειρηματικό τομέα.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «H Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο» (MA Theology in Contemporary World) με τις εξής ειδικεύσεις:

1. «Θρησκευτικός Τουρισμός» (Religious Tourism).

2. «Θεολογία, Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία»
    (Theology, EducationandInterculturalCommunication).

3. «Εκκλησία, ΔιαθρησκειακόςΔιάλογοςκαιΔιεθνείςΣχέσεις»
    (Church, Interreligious Dialogue and International Relations).

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά., καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης και σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία, τις ειδικεύσεις, την περιγραφή και το περιεχόμενο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμες στον Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 5551/11.12.2018, τ. Β΄, ΑΔΑ: Ψ2ΧΑ46ΨΖ2Ν-Σ7Ρ).

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. προβλέπεται καταβολή τελών φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο ποσόν των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά μάθημα στο εξάμηνο και κατά ανώτατο όριο στο ποσόν των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ ανά εξάμηνο, και πεντακοσίων (500) ευρώ για τη διπλωματική εργασία.

Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται τμηματικά και κρίνεται ως εξαιρετικά ανταποδοτική για τους μελλοντικούς κατόχους του Δ.Μ.Σ., καθώς θα αποκτήσουν ειδίκευση σε αντικείμενα με μεγάλη επαγγελματική ανταπόδοση.