ΠΜΣ «Η Ορθοδοξία στον Σύγχρονο Κόσμο»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 ΤΟΥ Π.Μ.Σ. "Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ"

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 ΤΟΥ Π.Μ.Σ. "Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

Όσες και όσοι από τους επιτυγχόντες στο Π.Μ.Σ. εμπίπτουν στις προϋποθέσεις απαλλαγής από μεταπτυχιακά τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τον ν. 4485/2017 και την λοιπή κείμενη νομοθεσία προσκαλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. "Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. "Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21)

Τα μαθήματα του Α΄ Εξαμήνου ξεκινούν 23 Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Συνέντευξη υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. "Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο" του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. "Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020
Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. "Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο" (ακαδημαϊκό έτος 2020-21)
ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. "Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο" του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. "Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020
Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. "Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο" (ακαδημαϊκό έτος 2020-21)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.ΠΑ. (2020-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.ΠΑ. (2020-2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ»
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή στο...