ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΜΣ "Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ" ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΜΣ "Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ" ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Την 2α Δεκεμβρίου 2022 η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Θεολογίας του ΕΚΠΑ, κατόπιν αξιολογήσεως των φακέλων των υποψηφίων προς εισαγωγή στο ΠΜΣ "Η Θεολογία στο Σύγχρονο Κόσμο", διαπίστωσε και αποφάσισε ότι δεν συντρέχουν οι απαραίτητες εκπαιδευτικές και λειτουργικές προϋποθέσεις για την εισδοχή νέων φοιτητών/τριών στο ανωτέρω Πρόγραμμα κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Καθηγητής Χρήστος Καρακόλης