Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

Π.Μ.Σ. «Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ)

  • - Η αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο Π.Μ.Σ..
  • - Σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 3 του ν. 4485/2017 απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
  • - Δεν δικαιούνται απαλλαγής φοιτητές που έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για άλλο Π.Μ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.
  • - Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ' έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη, από την Επιτροπή Επιλογής, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
  • - Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. 79803/Ζ1 (ΦΕΚ 2988/08.07.2021, Τεύχ. Β΄): Το εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα εφτά ευρώ (8.777,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό ισοδύναμο σε έξι χιλιάδες εκατό σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (6.143,90 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).
  • - Το νομοθετικό πλαίσιο, όπως αποτυπώνεται στην Γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 21/2019 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Γ΄, 05.02.2020).
  • - Εξαρτώμενα τέκνα: (1) τα τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, αν φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. (2) Τα τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, το «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. (3) Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. (4) Το ορφανό ή τα ορφανά τέκνα αποτελούν ίδια οικογένεια, όταν έχει επέλθει θάνατος και των δύο γονέων. (5) Για άγαμους άνω των είκοσι τεσσάρων (24) ετών λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό τους εισόδημα.
  • - Για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4, του άρθρου 2, της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. Αριθμ. 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/10.08.2018, Τεύχ. Β΄) ως ημερομηνία γέννησης του ενδιαφερομένου θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
  • - Για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4, του άρθρου 2, της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. Αριθμ. 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/10.08.2018, Τεύχ. Β΄) ως ημερομηνία γέννησης του ενδιαφερομένου θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
  • - Βάσει απόφασης της Πρυτανείας ΕΚΠΑ (Ημ/νία Πρωτ.: 26/4/2017), όσοι/-ες μεταπτυχιακοί/-ές φοτητές/-τριες του ΕΚΠΑ έχουν αδερφό/-ή που φοιτά επίσης σε μεταπτυχιακό του ΕΚΠΑ, μειώνεται το ποσό των διδάκτρων τους κατά 50%.