ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

Ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας επιλογής φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι το αργότερο τις 21 Μαρτίου του τρέχοντος έτους στον υπεύθυνο καθηγητή (Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο) της συμφωνίας με το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού στο οποίο επιθυμούν να μετακινηθούν.

- Σχετικό αρχείο