ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Μ.Δ.Ε.) ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ ΤΣΙΛΗ (202019)

Προφορική υποστήριξη και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) της Πολυτίμης Τσίλη (202019)

Προσκαλείσθε να προσέλθετε στην προφορική υποστήξη και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) της κ. Πολυτίμης Τσίλη (Α.Μ.: 202019), με θέμα: "Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας. Η αξιοποίηση της ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ενός τόπου στην τυπική εκπαίδευση", η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 και ώρα 18:30 διαδικτυακά, μέσω της υπηρεσίας e-presence.

Μετά τιμής,

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Καθηγητής Χρήστος Καρακόλης